HİZMETLER

» İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE EĞİTİM HİZMETLERİ  

6331 Sayılı İş Saglığı ve Güvenliği Kanunu'nun 6. Maddesi gereğince, çalışanların sağlık durumunun izlenmesi ve alınması gerekli iş sağlığı tedbirlerini almak, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere işyeri hekimi çalıştırmak ve işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür AKTİF OSGB olarak firmanıza işyeri hekimliği hizmeti sunuyoruz.

» İLKYARDIM EĞİTİM HİZMETLERİ  

İlk Yardım Mevzuatı

İlk Yardım Yönetmeliği; işyeri çalışanlarının ilk yardım konusunda bilinçlendirilerek, kaza sonrası meydana gelebilecek sakatlık ve ölümleri azaltmak amacıyla, Sağlık Bakanlığınca çıkarılan, 22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İlk Yardım Yönetmeliği, daha sonra revize edilmiş ve değişiklikle ilgili Yönetmelik, 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

  
Yönetmelik kapsamında; ilk yardım eğitimi esasları, ilk yardım eğitim merkezlerinin açılış ve işleyiş kuralları, ilk yardım eğitimcisi ve eğitimci eğitmeni olmak için koşullar, işyeri çalışanlarından kaç kişinin ilk yardım eğitimi alması gerektiği, vb. hususlarla ilgili hükümler yer almaktadır.


 

Temel/Standart İlk Yardım Eğitimi

Amaç:
Toplumun zarar görebilirlik kapasitelerinin azaltılmasına katkıda bulunmak ve ilk yardım eğitimleri ile toplumun doğru bilgi, beceri ve müdahaleleri yapmalarını sağlamaktır. 

Hedef Kitle:

Okuma yazma bilen 18 yaşını doldurmuş HERKES 

Süre:
16 saat veya 40 saat olarak uygulanır. 

Faaliyetler:

• İlk yardım eğitimci eğitimi almış gönüllü eğitimciler tarafından günümüze kadar 50.000 den fazla kişiye eğitim verilmiştir. 
• Sağlık Bakanlığı tarafından ilk yardım eğitimleri yasal olarak Yönetmelikle zorunlu hale getirilmiştir. Ağır iş yerleri için her 10 kişiden 1 kişinin , normal işyerleri için her 20 kişiden 1 kişinin ilk yardım eğitimi alması zorunlu hale getirilmiştir. 
• Temel İlk yardım Eğitimleri uygulanmaktadır.

Temel/Standart İlk Yardım Güncelleme Eğitimi

Amaç 
Temel veya Standart İlk Yardım Eğitimi almış ve güncelleme zamanı gelmiş olan kişilerin bilgilerinin ve becerilerinin güncellenmesidir. 


Hedef Kitle :
İlk yardımcı sertifikası ve kimlik kartı olan, sertifika süresi dolmuş kişiler. (ilk yardımcı sertifika ve kimlik kartları geçerlilik süresi 3 yıldır)  

Süre:
Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi 8 saat  Standar İlk Yardım Güncelleme Eğitimi 20 saat olarak uygulanır. 

Faaliyetler 
• İlk yardım eğitimci eğitimi almış gönüllü eğitimciler tarafından 2008 yılından itibaren ilk yardım güncelleme eğitimleri sürdürülmektedir.

İlk Yardım Eğitimci Eğitimi

Amaç:
İlk yardım eğitimi verecek olan eğiticilerin ilk yardım konusunda bilgi beceri tutum ve davranış değişikliği kazanarak ilk yardım eğitimlerini sürdürmektir. 
Hedef Kitle: Sağlık personeli 
Süre: 40 saat İlk yardım ve 40 saat Eğitim Becerileri 
Faaliyetler:
•  Standardizasyon çalışması yapılarak uluslararası kriterlere uygun olarak Eğitimci Kaynak Kitap, Eğitimci Rehber ve Temel İlk yardım El Kitabı hazırlanmıştır. 
• Hazırlanan kitaplar aracılığı ile üye ve çalışanlara İlk yardım Eğitimci Eğitimi programı verilmiştir. 

İlk Yardım Semineri

Amaç: Belirli bir konuda bilgi sahibi olmak isteyen kişi ya da kuruluşlara yönelik ilk yardımın önemini anlatmak amacıyla verilmektedir.   
Süre: En az 1 saat 
Faaliyetler:  İlk Yardım Eğitimcileri tarafından binlerce kişiye İlk yardımın öneminin anlatıldığı seminer düzenlenmiştir ve düzenlenmeye devam edilmektedir. 

Genel İstatistikler

Küresel Olarak Karayolu Kazalarının Durumu   
• Dünyada yılda 1.2 milyon insan yollarda öldüğü tahmin edilmekte, bu da yaklaşık günde 3000 kişinin öldüğü ve bunların 500’ünün çocuk olduğu bilinmektedir. 
• Her yıl dünyada 50 milyon kişinin yol kazaları sonucu yaralandığı bunların 15 milyonunu ciddi yaralanmalar oluşturmaktadır. 
• Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ölümlerin %85’i yol kazaları nedeniyle olmaktadır. 
• Her yıl küresel olarak yol kazalarının finansal maliyeti 518 milyar dolardır. 
• Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yol kazalarının maliyeti 65 milyar dolar olmaktadır ki tüm gelişmiş ülkelerde yardım gelirlerinden fazladır. 
• 15-44 yaş arası erkekler için yol trafik yaralanmaları (HIV/AIDS’ten sonra) ikinci sırlamada yer almaktadır. Erken doğum ve hastalıklardan dolayı ölüm başta gelmektedir. 
• 2020 yılına kadar, herhangi bir eyleme geçilmez ise yol kazaları sonucu yaralanmalar az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde %80 oranında artacaktır.   

İSTATİSTİK REFERANSLARI : 

2006_final.pdf› HİZMETLER 
Online Teklif İsteme
 
 
İşyeri Hekimliği Ve İlk Yardım
 
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
 

© 2013  -Aktif Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
MEHMET DUYAR:0532 710 82 32
Fax : 0342 371 06 21
E-Posta : bilgi@aktifosgb.com
Şahintepe Mah. 400 Nolu Cad. No:14/B-A Şahinbey / Gaziantep